КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО КОТЕЛЕВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ КОТЕЛЕВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

Ви завітали на сайт мережі закладів охорони здоров'я Полтавської області

ЗДОРОВ’Я ГРОМАДИ КОТЕЛЕВЩИНИ ЗАЛЕЖИТЬ ВІД КОЖНОГО ІЗ НАС

51071545

Останнім часом в районі особливо велика увага при­діляється розвитку медичної галузі. Під час обговорен­ня на Котелевщині проекту Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організа­ції влади в Україні у рамках виконання завдань Прези­дента України Віктора Януковича, від людей надходило чимало питань і припозицій щодо покращення медич­ного обслуговування, якості лікувальних послуг. Саме це і спонукало наших медиків ініціювати створення в районі громадської організації «Здоров’я громади Ко­те левщини». Головою її правління обрано Валерія Яко­вича ПИШНЯКА, головного лікаря Центру первинної медико-санітарної допомоги. Тож саме з ним говоримо про основні цілі діяльності новоствореної громадської організації:
- Наше головне завдан­ня — підвищення рівня медичного обслуговування населення району. Щоб у медичних закладах Котелевщини люди отримували якісну, сучасну і надійну допомогу. Для цього, зви­чайно, потрібні кошти. Че­рез нашу громадську орга­нізацію «Здоров’я громади Котелевщини» ми зможе­мо збирати і акумулювати кошти виключно на дані потреби.
-  Йдеться про благо­дійні внески?
- Безумовно. Вносити їх можуть як окремі фізич­ні особи, так і юридичні. До речі, першою приклад благочинності подала голо­ва райдержадміністрації Т.М. Корост, яка внесла на рахунок громадської орга­нізації 1000 гривень влас­них коштів.
Члени організації сплачуватимуть щомісячні членські внески у розмірі 5 гривень.
- Хто може стати чле­ном організації?
- Всі бажаючі громадя­ни, які досягли 18-річного віку. Можна вступати до організації цілими колек­тивами. Так, усі праців­ники Центру первинної медико-санітарної допомо­ги стали першими членами громадської організації.
- Хто входить до скла­ду правління, яке ви очо­люєте?
- Юрист центральної райлікарні Ірина Калішенко, головний бухгалтер
ЦПМСД Марина Гаврилко, завідуючий об’єднаним хірургічно-гінекологічним
відділенням Михайло Старокожко та представник громадськості вчитель Котелевської ЗОШ № 4 Валентина Саєнко.
- На що, в першу чергу, будуть використані зібрані
організацією кошти?

На створення повно­цінного реанімаційного відділення райлікарні. Потреба у ньому сьогодні надзвичайно велика. Чи­мало людей страждають у дорожньо-транспортних пригодах, значно «помо­лодшали» інсульти, гіпер­тонічні кризи і т.д. Тобто, все частіше трапляються випадки, коли пацієнт по­требує невідкладної спеці­алізованої реанімаційної допомоги у перші хвилини і години виникнення кри­тичного стану. Щоб нада­вати таку допомогу, необ­хідне сучасне дороге облад­нання. Бюджетних коштів на це не вистачає, тому ми сподіваємося на небайдужість котелевців та їх під­тримку.
Перераховувати благо­дійні внески можна на ра­хунок №26006054611552 у Полтавському ГРУ «ПриватБанку», МФО 331401, код 38973134
Ці реквізити містяться на стенді у Котелевському відділенні ПриватБанку. Внести благодійний платіж можна як безпосередньо через касу відділення, так і перерахунком банківською карткою через термінал. За бажанням благодійника, можна робити щомісячні внески, які перераховува­тимуться із його картки ав­томатично. Для цього слід звернутися до будь-якого співробітника банку.
- Якщо вдасться зібра­ти кошти і створити реані­маційне відділення, які по­дальші плани організації?
- Плани в нас єдині — розвиток медичної галузі району. І всі зусилля спря­мовуватимемо виключно на це. Роботи дуже бага­то як у райлікарні, так і в сільських закладах охо­рони здоров’я. І лише за спільної підтримки грома­ди Котелевщини зможемо досягти бажаних результа­тів.

Коментарі зачинено.