КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОТЕЛЕВСЬКА ЛІКАРНЯ ПЛАНОВОГО ЛІКУВАННЯ" КОТЕЛЕВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

Ви завітали на сайт мережі закладів охорони здоров'я Полтавської області

Створення електронного реєстру пацієнтів не відміняє паперових медичних карток

У зв’язку з інформацією, поширеною у ЗМІ щодо відміни облікових форм (медичних карток) та введення електронних медичних карток МОЗ України надає роз’яснення.
Постановою Кабінету Міністрів України від 06.06.2012р. № 546 «Про затвердження електронного реєстру пацієнтів», яка прийнята на виконання Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2012–2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», затвердженого Указом Президента України від 12.03.2012 № 187 передбачено створення Електронного реєстру пацієнтів.
Електронний реєстр пацієнтів – це єдина державна інформаційна система  збирання, реєстрації, накопичення відомостей про пацієнта та отриману  медичну допомогу.
Реєстр створюється з метою підвищення ефективності  медичної допомоги, забезпечення своєчасності її надання, модернізації первинної медичної допомоги. Електронний реєстр пацієнтів не відміняє ведення облікових форм на паперових носіях. Впровадження електронного реєстру пацієнтів є пілотним проектом. Збір, обробка та внесення до Реєстру даних про пацієнта буде здійснюватися виключно за його згодою.

У перспективі бази даних можуть застосовуватися для синхронізацїї їх із роботою аптек, таким чином можна буде простіше і швидше замовити конкретні ліки для конкретної особи і спрогнозувати обсяги потреби у певних ліках на рівні відділення, лікарні, району міста чи навіть регіону.

Узагальнені бази даних допоможуть ефективно протистояти епідеміям та сезонним захворюванням.

Узагальнена електронна база даних дозволить ефективно боротися з липовими лікарняними, або ускладнить процедуру їхньої виписки, оскільки братиме на облік не лише факт відвідання лікаря, але і процес лікування, призначення ліків та їхнє придбання хворим.

І, нарешті, електронна база даних дозволить вести ефективний і точний облік відвідин хворими лікарів, обсяги та стан використання ліків, придбаних за бюджетні кошти, ступінь завантаженості кожного лікаря, ступінь лікарського професіоналізму на підставі призначеного хворому лікування та отриманих результатів.

Передбачаємо, що запровадження електронних баз даних спочатку наштовхнеться на спротив і консерватизм лікарів – особливо старшого покоління, які не бажають навчатися новому, але наступні – молоді покоління лікарів сповна зможуть оцінити корисність цього нововведення.

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ЕЛЕКТРОННИЙ РЕЄСТР ПАЦІЄНТІВ

1. Це Положення визначає процедуру створення та функціонування електронного реєстру пацієнтів (далі — реєстр).

2. Реєстр створюється з метою підвищення ефективності медичної допомоги, забезпечення своєчасності її надання та достовірності статистичної інформації.

3. Реєстр є єдиною інформаційною системою збирання, реєстрації, накопичення, зберігання, оновлення, використання і поширення шляхом розповсюдження, реалізації, передачі, а також знищення відомостей про фізичну особу та отриману нею медичну допомогу.

4. У цьому Положенні терміни вживаються у значеннях, що наведені в Основах законодавства України про охорону здоров’я, Законах України «Про захист персональних даних», «Про інформацію», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про Концепцію Національної програми інформатизації», «Про Національну програму інформатизації», «Про електронні документи та електронний документообіг» і «Про електронний цифровий підпис».

5. Реєстр є інформаційним ресурсом МОЗ, який ведеться з використанням інформаційних технологій, електронного документообігу та електронного цифрового підпису.

Заклади охорони здоров’я усіх форм власності (далі — заклади охорони здоров’я) зобов’язані вносити до Реєстру відомості про:

  • фізичну особу, що містяться у затверджених наказами МОЗ медичних облікових формах;
  • заклад охорони здоров’я, в якому пацієнтові надано медичну допомогу;
  • вид наданої пацієнтові медичної допомоги;
  • лікарські засоби та вироби медичного призначення, закуплені для лікування пацієнта за кошти державного та місцевих бюджетів;
  • згоду пацієнта на обробку персональних даних за встановленою МОЗ формою.

6. Порядок ведення реєстру затверджується МОЗ.

7. МОЗ здійснює централізоване управління, забезпечує створення, впровадження, ведення та оновлення реєстру шляхом реалізації єдиної технологічної політики з урахуванням державних, галузевих і адаптованих міжнародних стандартів у сфері інформаційних технологій.

8. Розпорядником реєстру є МОЗ.

МОЗ розробляє та затверджує нормативно-правові акти, які забезпечують функціонування реєстру, а також здійснює безпосередній контроль за його веденням.

9. Володільцями реєстру є заклади охорони здоров’я.

Володільці реєстру за наявності згоди пацієнтів на обробку їх персональних даних вносять інформацію до реєстру, обробляють її та забезпечують захист персональних даних, що вносяться до реєстру.

10. Обмін відомостями між закладами охорони здоров’я ведеться за допомогою телекомунікаційної мережі із забезпеченням захисту інформації відповідно до вимог законодавства.

11. Обмін відомостями між центральними органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями здійснюється в порядку, затвердженому МОЗ.

Коментарі зачинено.